Lepe stvari...

photo by Bocca

Lepe stvari treba da traju dok traju. Kada prestanu, treba se pomiriti sa time, naći nove lepe stvari i potruditi se da traju duže. Održavanje stvari da budu lepe je umetnost kojoj je malo nas sklono. Većina je naklonjenija mirenju sa postojećom situacijom, da bi trajala duže, nego suočavanje sa istom. Oko lepih stvari se treba truditi. Njih treba uzgajati, negovati, čuvati. Kada dođe kraj oprostiti se i nastaviti svoj život. 

Ništa nije večno sem želje za lepim stvarima, nadi da ćemo ih naći i zadržati što duže i veri da smo toga sami vredni, da ćemo nekome ili nečemu biti i mi lepa stvar za čuvanje.

0 Comments