Masenbal zivota
Svi se različito ponašamo u određenim situacijama i na iste različito reagujemo. Kada sve odbacimo, skinemo maske i pogledamo pravi osećaj koji je situacija proizvela u nama, duboko u nama, svi ćemo naići na isto: stid, sram, nelagodu, strah...
Postoji više kategorija ljudi: pametnica, komedijaš, osobe koje se izlažu preteranom exponiraju, nevidljive osobe (tihe, povučene), previše dobre i popustljive osobe (pacifisti, kanađani,.... kako vam volja), zavodnici sigurni u sebe i svoje moći, bundžije kojima baš sve smeta i za sve se bune, i još neke...

 Ni jedan skup nepoznatih ljudi nasumično sakupljenih na nekom skupu, seminaru, događaju, mestu, neće proći bez njih, jer oni su mi i mi smo oni. Zar nam nije više dosadno od maskenbala gde se maske ne skidaju ni u privatnosti sopstvene sobe? 

Suočite se sa time šta vaša maska tačno krije i zamenite je boljom ili je uništite.  

Lepi ste baš takvi kakvi jeste!

0 Comments